Výsledky literární soutěže

10. května ocenili pořadatelé literární soutěže Pomníky s příběhem, Městská část Praha 8 a Asociace nositelů legionářských tradic, v obřadní síni Libeňského zámku účastníky této soutěže a vyhlásili vítěze.

Principem soutěže bylo najít ve svém okolí pomníček či pamětní desku, vyfotit ji, zjistit osudy člověka, kterému je deska věnována a dopsat jeho příběh. Jak by žil, kdyby nepadl, nezemřel v období 2. světové války? Kým by byl dnes?

S tématem soutěže pracovalo 43 soutěžících, kteří poslali do soutěže 37 literárních prací. Nejmladšímu soutěžícímu bylo 10 let, nejstaršímu 24. Práce hodnotila porota ve složení: Mgr. Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty MČ Praha 8, Přemysl Veverka, spisovatel, autor knih převážně literatury faktu, pplk. ing. Jaroslav Houška, prezident ANLET, ing. Petr Bambas, vedoucí odboru kultury ÚMČ Praha 8 a Jindra Svitáková, šéfredaktorka časopisu Historický kaleidoskop. Všichni porotci si nejprve individuálně přečetli všechny práce a vyhodnotili je dle kritérií: dodržení zadání, zmapování skutečného života vybrané osoby, literární kvalita dopsaného příběhu – hodnotil se především nápad a jeho zpracování. Dalšími kritérii byly stylistika a pravopis. Po ohodnocení jednotlivých porotců byly sečteny body, v případě rovnosti bodů rozhodlo hlavní kritérium – kvalita dopsaného příběhu.

Ceny byly uděleny ve třech věkových kategoriích takto:

 

Kategorie 10 – 13 let

1. místo: Kateřina Kováříková – příběh Bída naučila Miloslava housti

2. místo: Ivana Vrzáčková – Osud Ludmily Papulové

3. místo: Zuzana Malá – Za naši vlast

 

Kategorie 14 – 20 let

1. místo: Veronika Zborníková, Vojtěch Chochola – Karel Nesnídal, hrdina II. odboje

2. místo: Michaela Langová – Stanislav Slavík

3. místo: Martin Suda – Václav Vonášek

 

Kategorie 21 – 30 let

1. místo: Jindřich Novotný – Příběh rodiny Fafkových

2. místo: Lenka Suchá – (Ne)doceněný hrdina

3. místo: Lenka Novotná – Hrdinové kolem nás

 

Zvláštní cenu zástupkyně starosty Mgr. Vladimíry Ludkové získal příběh Dominiky Vinklarové – Jak mohl žít Otto Wolf.

Nutno dodat, že nejen výherci, ale i mnoho ostatních poslalo krásné příběhy a odvedli skvělou práci, za kterou je třeba poděkovat nejen jim, ale i těm, kteří jim s příběhy pomáhali, radili jim nebo je vedli, ať již to byli rodiče či pedagogové. Na Libeňském zámečku organizátoři ocenili přítomné pedagogy Mgr. Ladu Cejpovou, Ilonu Sládkovou, Mgr. Lenku Brabencovou a Mgr. Jaroslava Menglera také zvláštní cenou.

Kompletní pořadí vyhodnocených soutěžních prací zveřejníme v pondělí 14. 5. Výherci, kteří se nedostavili na předání cen, budou kontaktováni Anletem za účelem převzetí ocenění.

Soutěžní práce – a nejen ty na prvních místech, budou postupně uveřejňovány v časopise Historický kaleidoskop. První z nich je zařazena již do č. 2/2012, které vyjde 22. května. Je to vítězná práce z kategorie 10-13 let.

 


Fotogalerie: Literární soutěž

Tato fotogalerie je prázdná.


Literární soutěž Pomníky s příběhem

 

 

Literární soutěž byla uzavřena

1. května jsme uzavřeli přijímání soutěžních prací do literární soutěže Pomníky s příběhem.

Práce nyní hodnotí porota.

10. května budou v obřadní síni Libeňského zámku vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny.

Poté vás seznámíme s výsledky soutěže a uveřejníme nejlepší práce.

 

Vyhlášení soutěže

Městská část Praha 8 a Asociace nositelů legionářských tradic, o.s., vyhlašují literární soutěž
 

Pomníky s příběhem

 

Dopište příběh hrdiny, který zahynul v průběhu druhé světové války. Hrdina nemusel být právě generálem či významným funkcionářem – často to byli obyčejní lidé, kteří pomohli potřebným, pracovali pro odboj a za svou aktivitu zaplatili cenou nejvyšší – svým životem.
 

Hledejte, ptejte se, poznejte jeho osudy a dopište jeho životní příběh.

Jak by žil, kdyby nepadl?
Jak by se odvíjely jeho životní osudy po válce?
Kým by dnes byl?

Pošlete nám svůj příběh do 30. dubna 2012.
 

V květnu budou vyhodnocení účastníci pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků.

Vítězné příběhy bude nejen oceněny, ale také je zveřejníme v časopise Historický kaleidoskop (www.historickykaleidoskop.cz).
 
TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍBĚHY


Pravidla literární soutěže Pomníky s příběhem
  1. Najděte ve svém okolí zajímavý pomník, památník, pamětní desku, hrob někoho, kdo zahynul v období 2. světové války. Pořiďte fotografii. Najděte k člověku, jehož jméno je na desce, veškeré dostupné údaje.Napište jeho životní příběh a doplňte, jak by mohl žít, kdyby nezemřel v boji.
  2. Příběh zpracujte v elektronické podobě v textovém editoru (word apod.). Rozsah příběhu jsou maximálně 4 normostrany, tj. do 7 200 znaků. Příběh může mít až 6 příloh (obrázky, fotografie, písemnosti – diplomy, dopisy apod.).
  3. Příběh včetně fotodokumentace zašlete elektronickou poštou na e-mail: jsvitakova@anlet.cz, a to nejpozději do 30. dubna 2012. Rozhoduje datum odeslání e-mailu nebo poštovní razítko.
  4. Soutěž je určena pro soutěžící ve věku 10 – 30 let. Soutěžící budou rozděleni podle věku do kategorií 10-13, 14-20, 21-30.
  5. Informace o soutěži a vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno na webových stránkách www.anlet.cz a webových stránkách www.nekomuzivot-nekomusmrt.cz

 

Zde najdete ke stažení leták s informacemi, kterým můžete na soutěž upozornit i své přátele, žáky a studenty.

POMNIKY-S-PRIBEHEM-LETAK.pdf (1,3 MB)

Informace o soutěži najdete také na www.praha8.cz