Město Dubá

Výstavu k 70. výročí operace Anthropoid zahájil v Dubé hejtman Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler společně se starostkou města Dubá Mgr. Zdeňkou Šebsovou zahájil 25. 6. v Šatlavě Městského řadu v Dubé putovní výstavu Někomu život, někomu smrt.

Zahájení výstavy se také zúčastnili zástupci liberecké jednoty ČSOL v čele s válečným veteránem gen. Stanislavem Hněličkou, který se zúčastnil bojů v severní Africe u Tobruku, stal se příslušníkem československé obrněné brigády ve Velké Británii, v letech 1944-1945 se zúčastnil obléhání německé posádky Dunkerque. Po roce 1948 byl perzekuován a vězněn, plné rehabilitace se dočkal až po roce 1989. V roce 2007 se stal nositelem Řádu Bílého lva. Gen. Hnělička projevil úctu k těm, kteří v zahraničním i domácím odboji položili své životy za svobodu a demokracii.

Bylo mi ctí převzít záštitu právě nad touto putovní výstavou, kterou její organizátoři připravili u příležitosti 70. výročí Operace Anthropoid. Výstava, ale i doprovodná publikace vydaná u této významné vzpomínkové akce, mapuje jeden z nejzásadnějších zlomů II. světové války – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Hendricha.

Výstava ovšem není věnována jen tomuto jednomu osudovému dni, kdy byl proveden atentát na nejvyššího představitele nacistického Německa v Protektorátu Čechy a Morava. Také zde máme unikátní možnost sledovat vývoj dějin již od roku 1938, kdy naše země byla Spojenci vydána beze zbraně německým okupantům," řekl hejtman v úvodním slovu.

Hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler a gen. Stanislav Hnilička.

Velký dík za realizaci výstavy patří organizátorům z Veterán klubu Dubá, zejména paní Petře Volejníkové.