Na Písecku zhlédlo výstavu za měsíc téměř
4 000 návštěvníků

Nejvíce z toho bylo středoškolských studentů a žáků 2. stupně základních škol v doprovodu pedagogů, kteří jim k výstavě podali zasvěcený výklad a návštěvu pojali jako netradiční výukovou hodinu včetně pracovních listů, které studenti na místě zpracovávali. Každý den měl svůj zajímavý průběh a program. Tak například v pátek 17. února zazněly v aule ZŠ J. K. Tyla také verše a večerka, při které přítomní vzdali hold hrdinům odboje. Jiný den si na setkání s mladou generací našli čas také zastupitelé města Písku.

Výstava však byla i na jiných místech, včetně základny 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích, kde výstavu zahájil plk. gšt. Ing. Vladimír Barca. Armáda také pomohla s dopravou výstavy do Písku, kde na ni již čekal ředitel další základní školy.

Organizátoři z řad občanského sdružení Město Písek nejen pětačtyřicátý si zaslouží velkou jedničku s hvězdičkou, protože jejich zásluhou měla výstava takovou návštěvnost a velký ohlas, včetně mnoha článků v denním tisku i na internetových zpravodajských serverech.

 

V kronice výstavy se objevilo mnoho zajímavých zápisů, z kterých vybíráme:

SPŠ Písek: My se nevzdáme. JSME ČEŠI.  

ZŠ Husova: Děkujeme, krásná akce.

SOŠ a SOU: Kdosi v souvislosti s II. světovou válkou řekl, že nic nesmí být zapomenuto a nikdo nesmí být zapomenut. Tato výstava je přesným naplněním těchto slov. 
ZŠ Tylova: Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této výstavy. Chtěli bychom poděkovat organizátorům, že nám umožnili vžít se do příběhu, který je starý sedmdesát let.

Mgr. M. Žitný, gymnázium Strakonice: Za studenty i za svoji osobu děkuji za možnost shlédnout výstavu připomínající jeden z významných činů a mezníků novějších dějin. Odvažuji se říci, že toto téma zaujalo celé věkové spektrum studentů našeho gymnázia a inspirovalo k zamyšlení nad vzácností a křehkostí hodnot demokracie a humanity, které v dnešní době nesmíme přestat hájit. Atentát na kata českého národa se stal významným příkladem spravedlivého boje.

Žáci ZŠ Bernartice: Putovní výstava Anthropoid byla pro nás velmi zajímavá nejen fotografiemi, ale i dobovými dokumenty, citacemi a doprovodnými texty. Období 2. světové války budeme probírat příští rok a získané informace nám určitě pomůžou tuto těžkou dobu pochopit. Děkujeme.

 

16. února 2012:
Na Písecku a Strakonicku probíhá od 30. ledna do 28. února 2012 výstava Někomu život, někomu smrt

Výstava se během měsíce stěhuje z jedné školy na druhou, z místa na místo. 16. února odpoledne byla v době plánovaného termínu stěhování na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti u výstavy docela fronta. Nebylo možné narušit neformální besedu jedné třídy s panem Mgr. Říhou. Vždyť jenom ta prvorepubliková opevnění na druhém panelu jsou tak zajímavá, zejména když je doplní zkušenostmi vojenský důchodce Josef Jonák. Potlesk přítomných získal Aleš Procházka, zvláště když na něj bylo prozrazeno, že celá výstava se uskutečňuje z jeho podnětu. Mgr. Zajedová se svou třídou si prosadila, že prostě ten znalostní test u své třídy s využitím výstavy se musí stihnout. A tak nezbývalo stopnout pana ředitele Mgr. Pavla Koce, který už už vyrážel osobně pro výstavu ze své Základní školy.
Tak tahle, pro organizátory příjemná, zdržení se stávají pravidlem.
Až ve večerních hodinách 16. února byla konečně výstava instalována skupinou Josef Jonák (rada Klubu vojenských důchodců), František Rybák (Vojenské sdružení rehabilitovaných), Lukáš Nebes (SDH – záchranáři Písek), Aleš Procházka (Svornost) v aule Základní školy Josefa Kajetána Tyla.

Poslední týden výstavy

20. – 21. února 2012 bude výstava na Gymnáziu ve Strakonicích.
23. února 2012 bude hostovat u 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích,
24. – 25.února 2012 bude výstava v Základní škole T. G. Masaryka (Písek).

Město Písek, nejen pětačtyřicátý

Již druhý rok probíhá v Písku projekt „Město Písek, nejen pětačtyřicátý“. Zapojují se do něj děti, mládež, dospělí i zkušení senioři. Společnost pro dobré soužití Písek, o.s., Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Písek, spolu s dalšími organizacemi – Buddies, Svornost, Vojenské sdružení rehabilitovaných, Klub vojenských důchodců, Svaz vojáků z povolání, Svaz dobrovolných hasičů – záchranáři Písek, INKANO, o.s., spolupracují na organizaci besed, pietních aktů a slavností, výprav za poznáním s cílem přispět k posílení vlastenectví a mezigeneračního dialogu i dobrého soužití na Písecku a Strakonicku.
V letošním roce přispěl k těmto aktivitám svou nabídkou na zapůjčení výstavy ANLET. Společnost pro dobré soužití ji zapůjčila z podnětu studenta Jihočeské univerzity Aleše Procházky na celý měsíc únor. Po Písecku a Strakonicích následuje Opava a další města.

Statistiky

K 16. únoru 2012 výstavu navštívilo celkem 2185 lidí. Z toho 613 žáků základních škol, 1267 studentů středních škol a 305 dospělých. Výstava byla k tomuto datu vystavena v Písku (ZŠ Edvarda Beneše Písek, Obchodní akademie Písek, Střední zemědělská škola Písek, Seniorský dům Písek, Gymnázium Písek, Střední průmyslová škola Písek, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek), Protivíně (ZŠ Protivín) a Bernarticích (ZŠ Bernartice).

Pod čísly účastníků je třeba vidět celé třídy, kroužky historie a také mezigenerační dialog A především řadu bezvadných kantorů, kteří nejen znají, ale umí také zájem mladých o informace na panelech usměrnit.. Z podnětu Bernartických uskutečníme s určitým odstupem vyhodnocení výstavy, v pravdě putovní, a to s přizváním autorů výstavy, pracovníků VHÚ, zástupců škol a také dosud žijících pamětníků, se kterými dlouhodobě úzce spolupracujeme. O termínu jsme rozhodli dnes, bude to pátek 30. března 2012.
Realizace putovní výstavy je dost náročná, ale už nyní chystáme další překvapení v projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý…


Jaroslav Pospíšil, Společnost pro dobré soužití

 

 

9. února 2012:
Výstava na Písecku úspěšně pokračuje

Putovní výstavu navštívilo od 30. ledna téměř 1000 návštěvníků, především studentů středních škol v Písku. V úterý 7. února si pro výstavu si přijel osobně starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada. Ve večerních hodinách ji písečtí organizátoři umístili v místní základní škole tak, aby k využití nejen starších žáků, ale také široké veřejnosti.
Od čtvrtka 9. února hostuje výstava v Protivíně a bude pokračovat na další místa, která jsou průběžně doplňována do seznamu na webových stránkách: https://www.pisek-1945.wbs.cz/Vystava-Anthropoid-22012.html

Akce se koná v rámci celoročního projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý, nad kterým převzal záštitu senátor Parlamentu České republiky Miroslav Krejča.
Ing. Jaroslav Pospíšil, Společnost pro dobré soužití

 
Výstava v jižních Čechách

Od 30. ledna 2012 je výstava ke zhlédnutí v Písku. Během čtyř týdnů absolvuje putování po školách a dalších místech v Písku a Strakonicích. Podrobné informace, přesné adresy a termíny jsou uveřejněny na webových stránkách pořadatelů - https://www.pisek-1945.wbs.cz/Vystava-Anthropoid-22012.html

 

Písek - ZŠ Edvarda Beneše

Projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý již v květnu 2011 dokázal, že mu není lhostejná vzpomínka na osvobození Písecka v roce 1945 a proto si pro Vás v tento čas připravil výstavu o OPERACI ANTHROPOID, kterou si letos budeme připomínat 70. výročím uskutečnění, tak důležité akce v dějinách Československa, jako byla smrt tyrana - Reinharda Heydricha.

Pro většinu současné generace, mladé lidi, žijící ve svobodném státě, se může zdát připomínání období nacistické okupace českých zemí již zbytečné a mravní postoje válečné generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitelné.

Je však třeba je připomenout právě proto, že jde o hrdinský čin odporu proti teroru, který v různých formách stále ovládá životy milionů lidí na této planetě. I dnes v mnoha zemích světa diktátoři diktují lidem, jak mohou žít, co si mají myslet, myšlenka nadřazenosti a podřízenosti jiných je stále přítomna v mnoha ideologiích. I dnes, po tolika letech od 2. světové války mnozí nedodržují zásady mezinárodního práva, vměšují se do vnitřních záležitostí suverénních států a stále umírají lidé v nesmyslných půtkách o moc.
Také proto je velmi důležité připomínat tento čin spravedlivé odplaty za genocidu a teror i po sedmdesáti letech.

Výpis z návštěvní knihy výstavy:

Dobrý den,

velmi si vážím všech, kteří podporují tyto projekry. Pokud ředitelé našich škol vytvářejí prostor pro uplatnění historie v praxi, je to to nejlepší, co si můžeme přát a co mladší generaci přiblíží slovo hrdinství. Hrdinou však může být kdokoliv i v tzv. malých věcech. Důležité je vědět proč. Proč taktika a odvaha v pravou chvíli....proč nezaspat....., ale včas reagovat....

Díky všem, kteří se na tomto vzdělávání jakýmkoliv způsobem podílejí!

Všem přeji příjemný zimní den

Eva Veselá,
Písek, CZ

V sobotu 4. 2. 2012 ze Seniorského domu Písek na obrázku zleva Aleš Procházka - iniciátor výstavy, Josef Jonák - rada Klubu vojenských důchodců, veterán Josef Adámek - velitel tanku 1.čs. obrněné brigády a Jaroslav Pospíšil